Sant Jordi 40 (A) 3º 4º (08923 Santa Coloma de Gramenet) - Tlf: 93 466 13 30 / 619 061 445 - Email: info@eqmcultura.com